Asertywny

Asertywność to umiejętność, która przejawia się w relacjach międzyludzkich. Bycie asertywnym zaczyna się od nawiązania kontaktu ze swoimi emocjami oraz wiedzy, jak je rozpoznać. Następnie pozwala wykorzystać je do swoich celów, bez impulsywnego kierowania się nimi. Czym charakteryzuje się osoba asertywna? Sprawdź.

Człowiek asertywny – charakterystyka

Co można powiedzieć o osobie asertywnej?

 • Wypowiada się skutecznie i autentycznie, umie słuchać i prosić o wyjaśnienie.
 • Akceptuje konstruktywną krytykę i odrzuca manipulację.
 • Ocena, którą kieruje do innych, nie wywołuje dyskomfortu ani frustracji, ponieważ pobudza do zmian.
 • Wie, jak przeciwstawić się odmowie i wie, jak pomóc innym, jeśli zostanie o to poproszona.
 • Rozumie własne emocje i wie, w jaki sposób nimi zarządzać.
 • Ma zaufanie do siebie.
 • Szanuje siebie i innych.
 • Ma satysfakcjonujące relacje społeczne.
 • Potrafi poradzić sobie z własnym niepokojem.

Do czego służy asertywność?

Asertywność jest zawsze pomocna. Pomyśl o wszystkich sytuacjach, które mogą Cię wystawić na próbę, wyprowadzić z równowagi, zachwiać codzienną harmonię. Ta umiejętność odgrywa bardzo ważną rolę w pracy. Asertywna komunikacja w kontaktach z podwładnymi, szefem lub współpracownikami jest niezbędna do lepszej pracy i utrzymania pozytywnej atmosfery.

Dzięki byciu asertywnym:

 • wyrażasz jasno swoje uczucia,
 • dobrze zarządzasz konfliktami i sprzeczkami,
 • radzisz sobie z utrzymaniem dobrych relacji w pracy i życiu prywatnym,
 • potrafisz przeciwstawić się krytyce,
 • dbasz o szacunek dla siebie i innych,
 • wyciągasz wnioski z przeżytych doświadczeń,
 • umiesz powiedzieć stanowcze NIE.

Co prawda, bycie asertywnym to indywidualny wybór, który zaczyna się od poczucia własnej wartości i szacunku, ale jak każdego innego rodzaju umiejętności, także i asertywności można się nauczyć i ją rozwijać. W zasadzie możliwe jest to u każdego i w każdym wieku. Istnieją specyficzne treningi psychologiczne, które sprzyjają nabywaniu tej kompetencji.

About Author /